Βασιλειάδης Γεώργιος

Βασιλειάδης Γεώργιος

Been working with Blender for about 2 years now and i am really interested in growing and pursuing a career as a 3d modeller or in interior visualization.

Found: 9 models